Dijital Pazarın Hedef Kitlesi

Elektronik ortamda gelişen dijital ekonominin müşterileri bilgi çağının gerektirdiği gibi kendilerini bilgiyle donatabilen, istedikleri ürün ve hizmetler için alternatifler araştıran ve diğer ürün ve markalarla karşılaştırmalar yapabilen, bu karşılaştırmaları dijital ekonominin özelliği gereği yazılımlar kullanarak gerçekleştirebilen, bu şekilde kendileri için en uygun olanı bulup onu tercih ederken, eskiden müşterisi oldukları firmayı bir solukta terk edebilen, özetle ürün, hizmet ya da kurum kendilerine artı bir değer sağlamıyorsa ona karşı sadık müşteri profili çizmeyen bireyler olarak tanımlanabilmektedirler.

Ocak 2016 global dijital pazar verilerine göre:

• Dünyada yaklaşık 7.395.000.000 insan yaşamakta ve kentleşme oranı 54% oranındadır.

• Global internet kullanıcısı 3.419.000.000 kişi olup dünya nüfusunun 46%’sını temsil etmektedir.

• Aktif sosyal medya kullanıcısı 2.307.000.000 kişidir ve toplam nüfusun 31%’ini oluşturmaktadır.

• Son yıllarda hızla artmış olan mobil kullanıcıların sayısı 3.790.000.000 kişi ile toplam nüfusun 51%’ine ulaşmıştır.

• Mobil kullanıcılar içerisinde aktif sosyal kullanıcılar 1.968.000.000 kişi ile dünya nüfusunun 27%’sini kapsamaktadır.

Türkiye verilerine göre:

• Türkiye’de yaklaşık 79.140.000 insan yaşamakta ve kentleşme oranı 74% oranındadır.

• Aktif internet kullanıcısı 46.280.000 kişi olup Türkiye nüfusunun 58%’ini temsil etmektedir.

• Aktif sosyal medya kullanıcısı 40.000.000 kişidir ve toplam nüfusun 53%’ünü oluşturmaktadır.

• Mobil kullanıcıların sayısı 71.030.000 kişi ile toplam nüfusun 90%’nına ulaşmıştır.

• Mobil kullanıcılar içerisinde aktif sosyal kullanıcılar 36.000.000 kişi ile Türkiye nüfusunun 45%’ini kapsamaktadır.

Kaynak: Eren, Ç. (2016). Otel İşletmelerinin Dijital Pazardaki Rekabet Analizi: Belek Bölgesindeki Beş Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.