Doğal Reklam (Native Advertising)

Doğal reklamda marka mesajları, farklı mecralarda yer alan video, ilan ya da makalelerin içine yerleştirilip, reklam görüntüsünden uzak doğal şekilde tüketicilerin markayla karşılaşmalarını ve etkileşime geçmelerini sağlıyor. Bu reklam modeli eğitici ve eğlendirici içeriklerle hikayeler yaratarak, online mecralarda viral dağılım potansiyeli yüksek etki yaratmayı amaçlıyor.

Kaynak: Eren, Ç. (2016). Otel İşletmelerinin Dijital Pazardaki Rekabet Analizi: Belek Bölgesindeki Beş Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.