Growth Hacking (Büyüme Korsanlığı)

Growth hacking, Sean Ellis (2010) tarafından ortaya atılan bu yöntem geçmişten günümüze gelen büyüme stratejilerinden farklı olarak modern analitik araçların kullanımının ağırlıkta olduğu bir bakış açısını yansıtmaktadır. Online pazarlama kapsamında ele alınan “Growth Hacking” yöntemi, faaliyette olan internet projelerinin detaylı analizler sonucu ortaya çıkan veriler ile büyümesi için yapılan çalışmalardır. Bu yöntemin amacı, minimum sermaye ile maksimum geri dönüşüm elde etmek ve sürdürülebilir hale getirmektir.

Metotlar, bakış açıları ve projelere göre değişse de “Growth Hacking”in beş aşaması vardır. Kısaca AARRR olarak belirtilmektedir.

Kazanım (Acquisition); hedef kitle ile ilk temas aşamasıdır.

Aktivasyon (Activation); müşterilerin ilk deneyimi yaşadığı aşamadır.

Elde Tutma (Retention); sunulan ürün ya da hizmetin alışkanlık haline gelmesini sağlayan yani tekrar kullanım gereksinimi yaratan aşamadır.

Referans (Referral); yeni müşteri yaratmanın en iyi yollarından biridir.

Gelir (Revenue); müşterilerin para kazandırmaya başladığı aşamadır.

Kaynak: Eren, Ç. (2016). Otel İşletmelerinin Dijital Pazardaki Rekabet Analizi: Belek Bölgesindeki Beş Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.