İçerik Pazarlaması (Content Marketing)

İçerik, yaratılıp bir web sitesine yüklenen her şeyi ifade eden geniş kapsamlı bir kelimedir. Sözcükler, görseller, araçlar ve web sitesinde bulunan birçok şeyden oluşur. İçerik pazarlaması, hedef kitleler üzerinde ürün ya da hizmete ilişkin kitleyi bilgilendirici, fonksiyonel hale getirici, merak uyandırıcı, marka – ürün ile bağ kurmalarına yardımcı ilgili ve değerli içeriğin yaratılması ve dağıtılmasını kapsayan pazarlama tekniğidir. Markaların online itibarını arttırmak, hedef kitleyi etkilemek, çekmek ve bağlılıklarını arttırmak amacıyla kullanılan görsel, yazılı ve işitsel içerikleri kapsar.

Sosyal medyada her gün içerik üretmek karşılaşılan zorluklardan biridir. İçerik üretmenin iki yöntemi bulunmaktadır. İlk yöntem yeni içerik oluşturup paylaşmaktır. Bu yöntem uzun iletiler yazmayı, resim veya videolar çekmeyi gerektirir. İkinci yöntem ise var olan iyi bir içeriğin bulunup özetlenmesi ve paylaşılması yoluyla gerçekleştirilir.

Kaynak: Eren, Ç. (2016). Otel İşletmelerinin Dijital Pazardaki Rekabet Analizi: Belek Bölgesindeki Beş Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.