Lean Startup (Yalın Girişim)

Yönetim araçları gelişen zamanla yeni girişimlere uyum sağlayamaz hale gelmiştir. Nedeni ise yeni girişimlerin aşırı belirsizlik içerisinde hareket etmesidir. Bu ayrışma sebebiyle girişimcilik yaklaşımı ortaya çıkmış, yöneticilik yaklaşımı dışında konu ele alınmıştır. İçinde belirli bir sistem ve model içermeyen girişimcilik kavramı “haydi yap” (just do it) anlayışıyla popüler hale gelmiştir. Yalın girişim (Lean Startup) ise bu iki kavram arasındaki boşluğu doldurmayı hedefleyerek, belirsizlikle mücadele etmeyi sağlamış. Gereksiz sarf edilen enerjiyi sistematik bakış açısıyla minimize ederek yeni bir yönetim metodolojisi oluşturmuştur. Eric Ries (2011) tarafından ortaya çıkarılan yalın girişim yaklaşımı “geliştirilen ürün etrafında sürdürülebilir bir işletme kurulabilir mi?” sorusunu irdeler. Bu sebeple ürün veya hizmetlerin ötesinde bir anlama sahip olmuştur.

Günümüzün yeni girişimleri için bilginin sürekli olarak erişilebilir olması ayrıca bir avantajdır. Henüz internet ortada yokken, yeni şirket kurucuları ancak deneyimli yatırımcı ya da girişimcilerle görüştüklerinde tavsiye alabiliyorlardı. Bugünün en büyük zorluğu ise, verilen bir yığın tavsiyenin arasından işe yarar olanları seçmektir. Bu noktada yalın girişim teknikleri, iyiyi kötüden ayırmak için bir yol haritası sunmaktadır.

Tekrar edilebilir ve ölçeklenebilir bir iş modelini bulmak için oluşturulmuş geçici bir organizasyon olarak tanımlayabileceğimiz “yalın girişim” projelerin hayata geçmeden önce belirli metodlar ile test edilmesine dayanır. Müşterilerin istekleri doğrultusunda hızlı ve az maliyetli girişimleri kurmayı ve yönetmeyi amaçlamaktadır.

Kaynak: Eren, Ç. (2016). Otel İşletmelerinin Dijital Pazardaki Rekabet Analizi: Belek Bölgesindeki Beş Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.