Oyunlaştırma

Oyun harici alanlarda işletme hedeflerine yönelik uygulanan bir tekniktir. Bir sistemdeki kullanıcı aktivitesi, sosyal etkileşim ya da davranışların kalite ve üretkenliğinin artırılması gibi iş hedeflerine yönelik olarak, davranışların; oyunlara benzer bir çerçeveye sokulmasıdır. Bu yöntemde ödül, liderlik tablosu, geri bildirimler, hikayeleştirme vb. oyun elementleri aracılığıyla içsel motive ediciler tetiklenerek hedeflere ulaşılır.

Kaynak: Eren, Ç. (2016). Otel İşletmelerinin Dijital Pazardaki Rekabet Analizi: Belek Bölgesindeki Beş Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.