WOMM (Ağızdan Ağıza Pazarlama) ve Turizm Örnekleri

Reklamlar veya satış yetkilileri, sizi, bir ürünün faydalarına, bir dost, bir yakın, eski bir müşteri veya bağımsız bir uzman kadar ikna edici bir şekilde inandıramazlar.

Pazarlamacılar, yeni ürünlerinin yararlarının reklamını yaparlar; bunu yaparken de, bu yararlara inanılacağını ve bunların konuşulacağı umudunu taşırlar. Ancak pek azı, yeni müşteriler kazanmak için uzmanların ve onların müşterilerinin nasıl kullanılacağını bilir.

Şirketler, ürünlerini erken benimseyenler kategorisinde yer alan, konuşkan meraklı ve geniş bir tanıdık ağına sahip kişileri saptamaya çalışıyorlar. Bir şirket, yeni ürününü bu tarz kişilerin dikkatine sunduğunda, söz konusu kişiler işin geri kalanını “ücret almayan satışçılar” olarak sürdürüyor.

Nasıl başladı?

Word of Mouth Marketing aslında insanlık tarihi kadar eskidir. Yeni olan ise insanların doğasında varolan bu gerçeğin bir pazarlama aracı olarak kullanılmaya başlanması ve hızla gelişen teknolojidir.

Word Of Mouth Marketing – WOMM nedir?

Ürününüzü veya servislerinizi kullanan tüketicilerin, o ürün veya servis hakkındaki olumlu tecrübelerini çevrelerine yani potansiyel müşterilere aktarmasına ağızdan ağza pazarlama denir.

Ağızdan ağıza pazarlama elektronik ortamda E-WOM (Electronic Word of Mouth) olarak ifade edilmektedir. İnternet sayesinde Word of mouth Marketing dalgaları yaratabilmek mümkündür. WOMM, E-WOM’un çıkışıyla etkisi daha güçlü bir pazarlama aracına dönüşmüştür.

WOMM ve E-WOM literatürde aşağıdaki alt kavramlarla yer almaktadır.

Dava Destekli Pazarlama (Cause-Related Marketing): Markalara bağlı, sadık tüketici grupları yaratmak için sempati yaratma fikrine odaklanır ve bu doğrultuda sosyal konulara destek verir (Batı, 2010; 96).

Esastan Pazarlama (Grassroots Marketing): Marka gönüllülerinin yetiştirilip, motive edilerek yöresel ya da bireysel olarak ürünün tanıtılması ve konuşmalara eklenmesinin sağlanması gibi bir açılım yakalamayı amaçlar.

Fısıltı Pazarlaması (Buzz Marketing): İlgi çekici ve eğlendirici reklâmlar, promosyonlar ya da aktiviteler düzenleyerek tüketicide marka algısını güçlendiren ve insanların marka hakkında konuşmasını arttıran bir pazarlama yöntemidir.

Hatırlı Pazarlama (Influencer Marketing): Başkalarının fikirlerine yön verme yeteneği olan ve ürünler hakkında konuşmaya meyilli kanaat liderlerini ortaya çıkcaglaryı hedefler.

Konuşmalı Pazarlama (Conversation Creation): Bu pazarlama yönteminde bir markayla ilgili ağızdan ağza yayılacak bir fısıltı başlatmak amacıyla yaratılmış eğlenceli ve dikkat çekici reklamlar, ilginç cümleler, e-postalar, organizasyonlar veya çeşitli tanıtım araçları yer alır (Batı, 2010; 96).

Marka Bloglama (Brand Blogging): Sadakat, şeffaflık ve paylaşım mantığı üzerine bloglar yaratmak ve bunlara katılım gerçekleştirmek mantığıyla kullanıcıların marka ile ilgili görüşlerinin paylaşıldığı blog sayfalarının izlenmesi ve yönetilmesidir.

Marka Elçileriyle Pazarlama (Evangelist Marketing): Ürün ve hizmetlerinizin marka değerini her ortamda yayacak ve savunacak gönüllülerin profesyonel olarak yetiştirilmesidir.

Referanslı Pazarlama (Referral Programs): Ürün ya da hizmet memnuniyetinin yayılımının hızlanması için memnun tüketicilerin, arkadaşlarına deneyimlerini tavsiye ederek aktcaglarsını sağlayan araçların oluşturulmasıdır.

Topluluk Pazarlaması (Community Marketing): Fan Club, dernek gibi marka toplulukları oluşturarak ya da en azından bunları destekleyerek markayla ilgili fikir dolaşımı sağlamaktır (Batı, 2010; 96). İnternette ise aynı amaçla formlar ve fan sayfaları gibi alanların kullanımını içerir.

Ürün Besleme (Product Seeding): Doğru ürününü, doğru zamanda, doğru insanlara, doğru bilgilerle tanıtarak, ürünler veya servisler hakkında konuşmaya teşvik etme amacına dayanır.

Viral Pazarlama (Viral Marketing): Genelde e-mail ya da internet üzerinden çeşitli yöntemlerle yapılan eğlendirici ya da bilgilendirici çalışmalarla, insanların marka hakkında konuşmasını sağlayan pazarlama tekniğidir.

Bu alt kavramlara ek olarak dijital mecralarda E-WOM teknikleriyle bütünleşik olarak gerilla pazarlama teknikleri de kullanılmaktadır.

Gerilla Pazarlama (Guerrilla Marketing): Temelinde yaratıcılık ve hayal gücünün olduğu ve hızlı hareket kabiliyeti gerektiren bir pazarlama tekniğidir. Geleneksel olmayan ortamlarda, beklenmedik metotlarla, minimum pazarlama yatırımları ile maksimum geri dönüşlerin alındığı pazarlama aktiviteleri ve stratejileri bütünüdür (İleri ve Shamuratova, 2007). İşletmeler gerilla pazarlaması çabaları aracılığıyla olabildiğince dinamik, tüketici ihtiyaçlarına duyarlı ve değişikliklere kolaylıkla adapte olabilen bir pazarlama yönetimi oluşturmayı hedeflemektedir (Nardalı, 2009).

İnsanlar neden WOMM yaparlar?

Pozitif:

Lansman öncesi yapılan kampanyaların getirdiği “ayrıcalıklı olma” hissiyatı, ego tatmini
Başkalarının düşündüklerini göstermek çevrelerine faydalı olmak
Ürünle ilgili yaşadıkları tecrübeyi paylaşmak
Kendilerini geliştirmek
Sevdikleri bir şirketin daha iyi olmasını sağlamak (marka devamlılığı)

Negatif:

Başkalarını düşündüklerini göstermek; uycaglark
Negatif tecrübenin yarattığı huzursuzluğu azaltmak
Soruna çözüm getirecek bir öneri bulmak
İntikam

Özellikle durum turizm pazarlaması olduğunda, örneğin bir otelde tatil rezervasyonu kararını alırken ürünü deneme imkanınız bulunmamakta. Dolayısıyla turizm işletmeleri ağızdan ağıza pazarlamaya daha da çok ihtiyaç duymaktadırlar. Ülke turizmi açısından ise turizm tanıtımları E-WOM yöntemleriyle de gerçekleştirilmektedir.

Ağızdan ağza pazarlamanın turizm yönlü viral reklam örneklerine aşağıda yer alan videolardan ulaşabilirsiniz. Konu hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için ise tüm yöntemleri incelemeli ve araştırmalısınız.

Kaynak: Eren, Ç. (2014). WOMM ve Turizm Örnekleri. caglareren.com